Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe budynków o klasie odporności pożarowej od A do D muszą posiadać zabezpieczenia ognioochronne. Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Stal konstrukcyjna narażona na działanie ognia traci swoje właściwości nośne, co prowadzi do zmiany stateczności elementów konstrukcyjnych. Dla zachowania nośności konstrukcji konieczne jest wykonanie odpowiednich zabezpieczeń ogniochronnych.

Flampol oferuje rozwiązania firmy Promat, pozwalające uzyskać klasę odporności ogniowej R15 – R240.

Okładziny ogniochronne z płyt PROMATECT

Wysoka stabilność płyt PROMATECT pozwala na wykonanie samonośnej okładziny skrzynkowej bez mocowania do elementu stalowego. Możliwość łączenia elementów okładziny zszywkami prowadzi do krótkiego czasu montażu. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowych podkonstrukcji. Niezbędną grubość okładziny określa się wg wymaganej odporności ogniowej elementu oraz wartości U/A. Przy pomocy płyt PROMATECT możliwe jest wykonanie cienkich, jednowarstwowych okładzin.

Okładziny ogniochronne PROMATECT-L Z architektonicznego punktu widzenia stalowe słupy o przekroju kołowym również z okładziną ogniochronną powinny zachować swą okrągłą formę. Aby spełnić to wymaganie Promat proponuje zastosowanie elementów PROMATECT-L, lekkiej okładziny pozwalającej osiągnąć klasę odporności ogniowej R240 dla elementów okrągłych.

Zaprawa ogniochronna VERMIPLASTER

Zaprawa ogniochronna VERMIPLASTER jest nietoksyczną, sproszkowaną mieszanką. Po dodaniu do niej wody zarobowej stanowi gotowy środek do natrysku na konstrukcje stalowe. Po związaniu i stwardnieniu zaprawy VERMIPLASTER powstaje tynk o właściwościach ogniochronnych.
Zaprawa VERMIPLSTER przeznaczona jest do biernej ochrony przeciwpożarowej znajdujących się wewnątrz obiektów budowlanych konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych. Konstrukcji stalowe zabezpieczone są przed oddziaływaniami termicznymi pożarów standardowych (krzywa celulozowa) w klasach odporności ogniowej R30 – R180

Ridurit - niepalna płyta gipsowa

Niepalne płyty gipsowe Ridurit gwarantują optymalną ochronę przeciwpożarową konstrukcji stalowych w klasie odporności ogniowej R 30 (F0,5) do R 180(F3). Płyty te zbrojone są włóknem szklanym i dostępne w trzech grubościach: 15, 20, 25 mm, co pozwala na optymalny dobór okładziny. Można je łączyć ze sobą za pomocą wkrętów lub zszywek stalowych bez dodatkowych konstrukcji nośnych. Obudowy konstrukcji stają się tańsze i mniej pracochłonne. Grubość okładzin dobiera się w zależności id wielkości współczynnika masywności U/A, tj. stosunku obwodu nagrzewanego do pola przekroju poprzecznego obudowywanego profilu. Zastosowanie płyty Ridurit gwarantuje optymalną ochronę ppoż. i wysokoą efektywność ekonomiczną.

System ognioochronny FLAME STALE

Jest przeznaczony do wykonania wewnątrz i na zewnątrz obiektów, w środowisku o stopniu agresywności korozyjnej B, L, U, C według PN-71/H-04651 – zabezpieczeń ognioochronnych.>

Elementy stalowe o profilach otwartych zabezpieczone systemem FLAME CONTROL No 173 uzyskują klasę odporności ogniowej F0,5 (odporność ogniowa na pół godziny) lub F1 (odporność ogniowa na godzinę). Zakres stosowania obejmuje tylko elementy narażone na oddziaływanie pożarów określonych normą PN-90/B-02851. >

Dla środowisk o stopniu agresywności korozyjnej B, L, U należy zastosować: epoksydową powłokę gruntującą TEKNOPLAST PRIMER 3 grubości = 60mm i poliuretanową powłokę nawierzchniową TEKNODUR 50 lub 90 grubości = 80 mm.

Dla środowiska o agresywności korozyjnej C należy stosować: TEKNOPLAST PRIMER 3 grubości = 60mm TEKNODUR 50 lub 90 grubości = 120 mm Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną , opracowaną dla konkretnego obiektu zgodnie z polskimi przepisami.

Facebook

Zadzwoń
Lokalizacja