Usługi
FLAMPOL

Firma Flampol Tomasz Woźniak Sp. K. realizuje takie usługi :

Projektowanie, wykonawstwo i konserwacja:

 • kanałów wentylacji pożarowej oddymiającej, napowietrzającej i wentylacyjnej

 • ogniochronnych obudów koryt i kabli

 • zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych R15 do R240

 • zabezpieczenia ogdniochronne przepustów instalacyjnych

 • przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego

 • ścianki przeciwpożarowe w klasach REI15 do REI120

Sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu p.poż.:

 • gaśnic

 • węży pożarniczych

 • armatury pożarniczej

 • Symulacje komputerowe i projektowanie

 • szafek na gaśnice

 • szafek hydrantowych

 • apteczek

 • kocy gaśniczych

 • znaków fotoluminescencyjnych,ewakuacyjnych, przeciwpożarowych

Facebook

Zadzwoń
Lokalizacja