Właściciel zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, zobowiązany jest w szczególności, wyposażyć go w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodne z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

  • gaśnice pianowe

  • gaśnice śniegowe

  • gaśnice proszkowe

  • agregaty śniegowe

  • agregaty proszkowe

  • koce gaśnicze

  • worki ewakuacyjne

  • zestawy gaśnicze

Facebook

Zadzwoń
Lokalizacja