Wymagania przeciwpożarowe odnośnie przewodów wentylacyjnych i oddymiających dotyczą zarówno stopnia palności zastosowanych materiałów budowlanych, jak również odporności ogniowej tych przewodów jako elementu budowlanego.

Tylko przy użyciu odpowiednio zaklasyfikowanych materiałów i elementów zmniejszone będzie ryzyko rozprzestrzeniania pożaru na inne kondygnacje, strefy pożarowe czy drogi ewakuacyjne. Zwykłe przewody wentylacyjne z blachy stalowej nie spełniają wymagań ochrony przeciwpożarowej, ponieważ w wysokiej temperaturze nagrzewają się i deformują do tego stopnia, że umożliwiają rozprzestrzenianie się ognia i dymu. Następuje to wskutek utraty szczelności samego przewodu lub ściany, przez którą przechodzi. Rozróżniamy dwa rodzaje ochrony przewodów wentylacyjnych za pomocą systemu PROMADUCT-500: ogniochronna obudowa istniejących kanałów z blachy stalowej przy użyciu płyt PROMATECT-L500 lub wykonanie samodzielnych przewodów, również z PROMATECT-L500. Istniejące kanały stalowe należy chronić w przypadku, gdy zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części powoduje dodatkowe wymagania przeciwpożarowe. Bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie samodzielnych przewodów wentylacyjnych PROMADUCT-500, co daje następujące korzyści:

 • eliminuje się kanał z blachy stalowej,

 • jednowarstwowa ścianka przewodu,

 • stabilność konstrukcji i odporność na wilgoć,

 • niewielka grubość ścianki przewodu: 25 - 50 mm,

 • łatwość połączenia na wkręty, gwoździe lub na zszywki,

 • możliwość prefabrykacji,

 • niewielki ciężar,

 • gładka powierzchnia wewnętrzna,

 • duża szczelność - niewielkie straty ciśnienia,

 • zachowanie stałych wymiarów przekroju w warunkach pożaru (szczególnie ważne w przypadku oddymiania).

Przewody z płyt PROMATECT stosowane są również jako elementy oddymiającej wentylacji pożarowej, zadaniem której jest odprowadzenie dymów i gazów pożarowych z dróg ewakuacyjnych i klatek schodowych.

System PROMADUCT 500 stosuje się jako instalację odprowadzającą dym i ciepło. Zabezpieczenia istniejących przewodów wykonuje się z płyt Promatect-L500 łączonych ze sobą za pomocą zszywek stalowych lub wkrętów. Niewielka grubość zabezpieczenia i układ jednowarstwowy – kanały EIS 60 płyta gr. 30 mm i EIS 120 z gr. 50 mm – oraz możliwość wykonania przewodu w wersji 2- lub 3-stronnej, to najłatwiejsza metoda uzyskania wymaganej przepisami minimalnej wysokości w garażach i innych pomieszczeniach. Dodatkowo dzięki zmniejszeniu zużycia materiałów znacznie obniża się koszt wykonania kanału wentylacyjnego.

Zalecane ciśnienie robocze wewnątrz przewodów – 750 Pa zarówno w instalacjach poziomych jaki pionowych.

Kolejną zaletą przewodów Promaduct-500 jest ich wyjątkowo duża szczelność, co gwarantuje utrzymanie wymaganego ciśnienia w instalacji. System jest szczególnie racjonalny, gdyż pozwala na wyraźne ograniczenie ilości klap przeciwpożarowych. Zmniejsza to koszty inwestycji oraz późniejszych konserwacji i napraw.

Przewody PROMADUCT-500 posiadają Aprobatę Techniczną ITB numer AT-15-3550/2015 oraz certyfikat zgodności nr ITB-1572/W.

Kanały jednostrefowe E600S120

Flampol z końcem roku 2014 wprowadza do swojej oferty kanały jednostrefowe E600S firmy Promat prosimy o kierowanie do nas zapytań o przygotowanie ofert na dostawę i montaż. Przypominamy, że kanały te są zamiennikami kanałów jednostrefowych firm takich jak Frapol, Klimat-Solec, Karpol itd. Kanały E600S firmy Promat które oferujemy mają możliwość montażu poziomego oraz wymiar w świetle 2460 x 1000 mm.
Zalety kanałów E600S w Technologii Promat:

 • Niższy koszt całkowity instalacji a co za tym idzie inwestycji.

 • Brak odpadu (kanały stalowe na poziomie 10-15%).

 • Brak kosztów transportu i dostawy.

 • Dowolność modyfikacji projektu i wykonywanych kanałów.

 • Brak problemu niedopasowanych kształtek w przypadku kolizji i zmian projektowych.

 • Możliwość stosowania osprzętu dowolnego producenta.

 • Brak podziału ceny na kształtki i prostki; szybka wycena.

 • Bardzo szybki czas realizacji (brak oczekiwania na dostawę; kanały są wykonywane na budowie).

 • - Możliwość wykonywania kanałów 3-stronnych.

Facebook

Zadzwoń
Lokalizacja