oddymianie, kanały rigips, oddymianie, kanały promat, przepusty kablowe, oddymianie, zabezpieczenie konstrukcji, Promat
Hybryd - oprawy oświetlenia awaryjnego

Oprawy oświetlenia awaryjnego mają zastosowanie do oświetlenia awaryjnego (w przypadku zaniku napięcia zasilania) dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej, zakładach pracy, pomieszczeniach magazynowych itp. Indywidualne oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być stosowane w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.94 (Dz. U. nr 10 z dn. 08.02.95).
Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo naszych klientów.   Realizacja Fonet